Terveellinen ja turvallinen ikääntyminen

Taloudellisen vakauden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi tarvitsemme ikääntyessä myös erilaisia hoito- ja hoivapalveluita. Ikääntyminen itsessään ei ole sairautta vaan se on luonnollinen asia. Joskin siihen usein liittyy vaivoja. Iäkkäällä on usein myös sairauksia ja niiden oireet voivat ilmentyä eri lailla kuin nuoremmilla.

Hoitavalla emme kuitenkaan näe ikääntynyttä sairaus- tai oirekeskeisesti. Jokaisella ihmisellä on jotain rajoitteita tai toimintakyvyn alenemaa, mutta mahdollisuuksia on sitäkin enemmän!

Tämän palveluryhmän palveluita hankitaan kolmenlaisista tarpeista. Osa palveluista on kartoittavia, joiden avulla selvitetään ikääntyneen toimintakykyä ja mahdollisia tuen tarpeita. Tiettyjen palveluiden avulla ikääntyneen toimintakykykä ylläpidetään ja ennaltaehkäistään sairauden paheneminen tai toimintakyvyn heikkeneminen. Kolmantena lähtökohtana on turvata ikääntyneelle inhimillinen, turvallinen ja huolehtiva, kotiin annettava hoitotyö, aina elämän päättymiseen asti.

Kuntien myöntämien palveluseteleiden lisäksi omaiset haluavat hankkia lisäturvaa ja -hoivaa omakustanteisesti. Ikääntyneet myös itse ostavat palveluita hyödyntäen kotitalusvähennyksen.

Esimerkkipalveluitamme

Kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut

Iän tuomien rajoitteiden myötä toimintakyky laskee usein niin, että iäkäs tarvitsee hoivaa ja turvaa kotona asumiseen. Hän voi tarvita apua esim. hygienian hoidossa, verensokerin mittaamisessa, yleisessä siisteydessä, kausiluontoisessa siivouksessa (esim. ikkunoiden pesu), yleisissä asiointiasioissa tai ruoan valmistuksessa. Tarjoamme kattavan hoivan, kotihoitoavun ja saattajapalvelun esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.

Hinnat alkaen 34 €/tunti (+mahd. alv 24 %).

Terveydenedistämistyö

Myös ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä voi edistää. Mielihyvää ja hyvää oloa voi edistää esim. klassisella, verenkiertoa vilkastuttavalla hieronnalla. Asiantuntijan antama lääkinnällinen kuntoutus tai kodin muutostarpeiden arviointi voi olla paikallaan esim. ennen operatiivisia toimenpiteitä tai sairauksissa jotka vaikuttavat liikuntakykyyn.
Muistiongelmat vaikuttavat suuresti ikääntyneen elämänlaatuun. Varhaisessa vaiheessa löydettyjen ongelmien etenemiseen voidaan vaikutta merkittävästi. Tuotamme erittäin laadukkaat ja korkeasti koulutettujen muistihoitajien palvelut.

Hinnat alkaen 44 €/tunti.

Hoitotyö

Tuotamme kotia erilaisia hoito- ja hoivapalveluita. Tarve voi olla lääkehoidon ohjaamisessa tai toteuttamisessa. Kotona voidaan tehdä haavan tai avanteen hoitoja, katetrointeja, erilaisia mittauksia tai verinäytteen ottamista. Hoitotyö ei ole vain toimenpiteitä vaan se on myös läsnäoloa ja välittämistä. Tarjoamme omaishoitajien sijaistamista ikääntyneen kotiin. Toteutamme kuolevan potilaan hoitotyötä ja olemme läsnä tarvittaessa myös kuolinhetkellä.

Hinnat alkaen 44 €/tunti.