Tuotamme laaja-alaiset edunvalvonta-, hoito-, hoiva ja terveyspalvelut
kustannustehokkaasti sekä joustavasti .

Asiakkainamme ovat kotona asuvat ikääntyneet, heidän omaisensa sekä
kunnat/kuntayhtymät.

Palveluryhmämme:

Me haluamme auttaa!
Olemme ihminen ikääntyneelle ja olemme teitä varten!

Liian monet iäkkäät jäävät vaille riittävää huomiota. Omaiset voivat olla kaukana tai heitä ei enää ole. Yksinäisyys on suuri uhka ikääntyneelle.

Kuntien tehtävänä on tuottaa lakisääteiset palvelut. Joskus resurssipulan vuoksi heillä ei kuitenkaan ole mahdollista tuottaa riittäviä palveluita. Kuntien tuottamien palveluiden lisäksi ikääntyneet tarvitsevat usein palveluita, joita läheiset eivät pysty, ehdi tai osaa antaa.

Lähihoitaja! Etsimme parhaillaan ikääntyneiden hoivasta ja hoidosta kiinnostuneita lähihoitajia Kajaaniin. Panostamme erityisesti kiireettömään ja arvostavaan kohtaamiseen. Hae vapaamuotoisesti sähköpostilla hoiva(at)hoitava.fi

Tervetuloa iloiseen ja osaavaan joukkoomme!

Hoitavalla työskentelee useita eri koulutuksen saaneita henkilöitä.
Jokaisen soveltuvuus alalle ja työtehtäviin on varmistettu. Palveluja antavat henkilöt ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, geronomeja, fysioterapeutteja tai toimintaterapeutteja.