Muistiongelmat eivät ole vain vanhojen ihmisten sairauksia

Onkohan tämä muistiongelma ihan normaalia?

Onko sinulla ollut tilanteita, joissa olet joutunut olemaan huolissaan joko omastasi tai läheisesi muistista? Meiltä kysytään usein, että ”milloin sitten minun pitäisi olla huolissani omasta muistista ja hakeutua tutkimuksiin?”. Tai vaihtoehtoisesti kysytään, ”mitä minun tulisi muistaa ja mitkä asiat kuuluvat ns. normaaliin ikääntymiseen liittyvään höperöintiin?”. Vastaus näihin kysymyksiin on hyvin selvä. Riittää, kun on pienikin huoli tai epävarmuus omasta aivoterveydestä. Silloin tulisi mahdollisimman pian hakeutua muistitutkimuksiin. Miksi näin tulisi tehdä? Miksi hyvissä ajoin? Muistiongelma ei ole vähäpätöinen asia.

Lähes neljännesmiljoonalla suomalaisella on jonkinasteinen muistiongelma tai -oire. Jopa 120 000 henkilöllä on muisti ja muu tiedonkäsittelytoiminto lievästi heikentynyt. Maassamme on 35 000 lievästä ja 85 000 vähintään keskivaikeasta muistisairauden oireesta kärsivää. Uusia muistisairaustapauksia ilmaantuu vuosittain vähintään 13 000. Etenevä muistisairaus on 7 000 – 10 000 työikäisellä suomalaisella!

Yleisin hitaasti ja tasaisesti etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti. Kaikista etenevää muistisairautta sairastavista n. 70 %:lla on juurikin Alzheimerin tauti. Alzheimerin taudin oireiden puhkeamista edeltää ainakin kaksi vuosikymmentä kestävä oireeton vaihe, mikä tarjoaa mahdollisuuksia jarruttaa hidasta tautiprosessia. Alzheimerin tauti voidaankin diagnosoida jo hyvin varhaisessa vaiheessa!

On siis hyvin tärkeä hakeutua tutkimuksiin ja ennakoida omaa tai läheisen turvallista ikääntymistä kotona. Muistiongelma tai todettu muistisairaus tuo mukanaan mm. turvallisuusriskejä kotona asuvalle ikäihmiselle. On aina sinun tai läheisesi etu, kun hakeudut ajoissa tutkimuksiin. Muistitutkimus kannattaa, vaikka se vähän jännittäisikin. Varhainen muistisairauden diagnosointi takaa paremman ennusteen taudin kululle. Hyvissä ajoin aloitettu lääkehoito ja muu kuntouttava toiminta ehkäisevät ennenaikaisen laitoshoidon ja tuo elämään mielekkyyttä lisää.

Tutkimuksiin hakeutuminen ei aina tarkoita muistisairauden diagnoosin saamista. Tutkimuksilla on myös hyvä poissulkea muita muistia kuormittavia asioita ja mahdollisesti hoidettavissa olevia toimintakykyä alentavia sairauksia. Muistitutkimusten ja siihen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan lisäksi annamme myös neuvontaa ja ohjausta mm. ikääntyvän ihmisen aivoterveyteen liittyvissä asioissa. Annamme ohjausta ja neuvontaa myös muistisairaan omaisille. Usein esimerkiksi muistisairaan perhe hakeutuu ryhmänä ohjaukseen.

Me välitämme! Välitä sinäkin! Ota yhteyttä, sovitaan aika ja tulemme käymään sinun tai läheisesi kotona.

 

Elli Heikkilä-Anttonen, Lh, Muistihoitaja (SPI)

Tagged , , .