Muistiongelmat eivät ole häpeä


Muistiongelmia todetaan myös työelämässä olevilla. Muistiongelmat eivät katso siten ikää, että niitä olisi vain vanhoilla. Laadukkailla ja tehokkailla muistin tutkimusmenetelmillä ja -testeillä muistiongelmia löydetään yhä nuoremmilta. Onneksi! Mitä varhaisemmassa vaiheessa löydetään muistiin liittyviä ongelmia sitä paremmin niihin pystytään puuttumaan. Varhainen puuttuminen parantaa myös oireiden ennustetta ja lisää elämänlaatua.

On hyvä muistaa myös se, että tutkimustulokset osoittavat liikunnan ja kognition kehittämisen ehkäisevän dementialta. Sen vuoksi myös ikääntyneiden opiskelu ja liikkuminen ovat äärettömän tärkeitä muistiongelmien ehkäisemisessä. Myös muu terveellinen elämäntapa suojaa aivoja. Yleisohjeena voidaankin todeta että mikä on hyväksi sydämelle on yleisesti hyväksi myös aivoille ja muistiterveydelle.

Tuotamme laadukkaat ja arvostetut muistihoitajapalvelut; tutkimukset ja ohjaukset (myös omaisten ohjaus).

Kysy lisää!

>> Lue lisää muistiongelmista

Tagged .