Muistiterveys ja muistiasiantuntijan palvelut

Liian usein eletään tilanteessa, jossa mietitään pitäisikö omasta tai läheisen muistista olla huolissaan. Arvuuttelemme, tulisiko hakeutua mahdollisiin muistitutkimuksiin. Tärkeimpiä merkkejä muistin heikkenemisestä on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä vaikutus arkiselviytymiseen.

Selkeitä merkkejä, jolloin asia tulisi ottaa asiantuntijan kanssa puheeksi ovat esimerkiksi:

 • Oma tai läheisen huoli muistista
 • Työt ja arkiaskareet eivät suju normaalisti
 • Sovitut tapaamiset unohtuvat
 • Persoonallisuus tai käyttäytyminen muuttuvat
 • Taloudellisten asioiden hoitaminen vaikeutuu
 • Kellon ymmärtäminen vaikeutuu
 • Tavaroiden katoaminen ja niiden käyttötavan ymmärtäminen vaikeutuu
 • Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen

Muistitutkimukset

Muistitutkimukset eivät ole vain pelkkä testi. Muistiasiantuntijamme tekevät laaja-alaisen muistitutkimuksen, joka pitää sisällään useita osa-alueita. Muistikysely tehdään usein asiakkaan lisäksi myös hänen omaiselleen. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan eri menetelmin esimerkiksi asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä ja mielialaa. Tutkimusten mukaan CERAD-testi on luotettavin keino mitata asiakkaan kognitiivisia toimintoja. Voit kysyä vapaita aikoja tai lisätietoja muistitutkimuksesta tästä.

Muistitutkimusten tulosten perusteella asiantuntija arvioi mahdollisia jatkotoimia. Tutkimuksia jatketaan usein lääkärin toimesta, joka tarvittaessa tekee lähetteen pään kuvantamiseen ja määrää otettavaksi joitain verikokeita sekä arvioi kokonaisuutta lääketieteen näkökulmasta. Joskus muistitutkimuksen tulosten perusteella ei ole välitöntä tarvetta jatkotutkimuksille. Tällöin voidaan jäädä seuraaman tilannetta muistiasiantuntijan toimesta ja asiakkaalle varataan tarvittaessa uusi aika esimerkiksi puolen vuoden päähän.

Muistisairaan tilan seurantaan liittyy sairauden vaiheesta riippuen hyvin monia tutkimuksia ja arviointia. Osa näistä on hyvä tehdä kotioloissa ja ennen lääkärin vastaanottoa. Tarjoamme myös laadukkaan ja asiantuntevan hoidon seurannan.

Tuemme sairastunutta ja läheisiä

Muistisairauden takana on ihminen. Siksi sairautta tärkeämpää on nähdä oireiden ja käyttäytymisen takaa se sama ihminen, joka hän oli ennen diagnoosin saamista. Muistisairaus diagnoosin saaminen on aina kriisi, joka koskettaa sairastuneen lisäksi hänen läheisiään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa sairastuneen elinpiiriin saadaan asiantunteva hoitaja se helpottaa tulevaisuudessa asianosaisia.

Muistiasiantuntijamme palvelut sisältävät mm.:

 • Tukeminen sairauteen sopeutumisessa
 • Sairastuneen ja hänen läheistensä elämänhallinan vahvistaminen
 • Vahvuuksien tukeminen ja voimavarojen löytäminen uudessa elmäntilanteessa
 • Ymmärtävä kuunteleminen
 • Jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen
 • Muistia ja muistiterveyttä tukevat toiminnot sairauden eri vaiheessa

Tiedon saanti uudessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää. Usein muistisairaan lähiomaiset haluavat saada tietoa yhdessä sairastuneen kanssa hänen kotonaan. Tämän vuoksi tarjoamme tietopalvelua kotiin, jossa se on helposti sisäistettävissä. Lisäksi tuemme sairastunutta sekä heidän omaisiaan osallistumaan Muistiliiton sekä Omaishoitajaliiton paikallisosastojen toimintoihin. Niistä saa sekä luotettavaa tietoa että arvokasta vertaistukea.

Tukipalveluiden rakentaminen

Koti koetaan turvalliseksi paikaksi asua. Myös tutkimukset osoittavat, että kun kotona on turvallista asua, se on paras paikka muistisairaalle. Tarjoamme laaja-alaisia kotona asumista tukevia palveluita:

 • Kotisairaanhoito
 • Kotihoito ja -hoiva (mm. ravitsemus, siivous, tekstiilihuolto)
 • Omaishoidon vapaat
 • Etuuksien valvonta ja ohjaus
 • Sairastuneen ja läheisen tulevaisuuden suunnittelu (hoitotahto, edunvalvonta-asiat, valtakirjat, testamentit, hoitopaikka)