Muistiasiantuntija kotiin

Järjestämme jälleen suositun Muistiasiantuntija kotiin -päivän Kajaanissa ti 25.9.2018.

Muistiasiantuntijamme, sairaanhoitaja Heidi Heikkilä tekee kotikäyntejä Kainuussa ja Päijät-Hämeessä. Käyntien sisältö muokataan asiakkaan tai hänen läheisten tarpeiden mukaan. Käynti voi sisältää esimerkiksi tietoa muistisairaan omaisille, muistia aktivoivaa toimintaa tai se voi pitää sisällään myös laaja-alaisen muistitutkimuksen (haastattelu, havainnointi, muistitesti ja tarvittaessa lausunto). Lääkärin lähetteellä tehdystä muistitutkimuksesta voi hakea KELA korvausta.

Toisinaan muistisairaan omaisille jaettu tieto voi vieraassa ympäristössä mennä hukkaan. Sairastuneen omaisille tilanne on uusi, vaikka he ovat kenties osanneet odottaa diagnoosia muistisairaudesta. Myös sairastuneelle itselle tilanne voi olla hämmentävä. Turvallisessa ja tutussa ympäristössä jaettu tieto ja käydyt keskustelut voivat auttaa sisäistämään muistisairauksien luonnetta. Ennen kaikkea se voi mahdollistaa, että sairastunt nähdään ihmisenä kaikkine tarpeineen ja tunteineen diagnoosista huolimatta.

Osa sairastuneista tai omaisista voivat kokea osaamattomuutta uudessa tilanteessa. Joskus myös pidemmälle edenneen muistisairaan omainen voi kokea, että ei enää keksi mitään uutta mitä voisi läheisensä kanssa tehdä. Muistiasiantuntijamme voi kotikäynnillä tehdä muistia virkistävää ja muistia aktivoivaa toimintaa yhdessä muistisairaan ja/tai myös omaisten kanssa.

Heidi Heikkilä on haluttu muistiasiantuntija, joka tekee luennoinnin ja valmennusten lisäksi monipuolisia kotikäyntejä kaikenikäisiin perheisiin ja koteihin, joita muistisairaudet koskevat. Hän tekee myös laaja-alaisia muistitutkimuksia, joka ei ole vain pelkkä muistitesti vaan tutkimukseen liittyy haastattelut, havainnointi ja tarvittaessa lausunto. Heidi Heikkilä on koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk) ja hän on täydentänyt asiantuntemustaan arvostetussa AmiaAkatemiassa, jossa vastuukouluttajana toimii gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja Ulla Eloniemi-Sulkava.

Kysy lisää muistiasiantuntijan kotikäynneistä! 044 536 0704 tai hoiva@hoitava.fi.

Tagged .