Koulutus- ja valmennuspalvelut

Tänä päivänä tuotetaan paljon uutta tietoa. Sitä on myös kaikkialla ja kaikkien saatavilla. Kohdatessamme ikääntyneitä, tarvitsemme luotettavaa, tieteellisesti tutkittua tietoa. Tutkimuksista saadut tulokset ja osoitettu näyttö muuttavat myös käsitystämme hoivasta, hoidosta ja terveydestä. Tiedon avulla saamme uusia hoito- ja hoivasuosituksia sekä ohjeita eri tilanteisiin.

"Olin Hoitavan pitämässä koulutuksessa. Kouluttajan ansiosta käsitykseni muistisairaan maailmasta laajeni. Suosittelen ehdottomasti koulutusta!"

Tarjoamme koulutus- ja valmennuspalveluita eri tahoille ympäri Suomen. Suurin asiakasryhmämme on erilaiset yhdistykset, jotka organisoivat ja tekevät työtä ikääntyneiden sekä muistisairaiden kanssa (esim. Omaishoitajat ja läheiset sekä Muistiyhdistykset). Lisäksi koulutamme seurakuntien vapaaehtoistoimintaan osallistuvia. Näiden lisäksi valmennamme sosiaali- ja terveysalan ammattilasia.

"Vaikka olin ollut jo 8 vuotta mieheni omaishoitaja, osallistuin yhdistyksen järjestämään Muistisairaan ihmisen kohtaaminen -koulutukseen. Hoitavan asiantuntija antoi äärettömän hyviä neuvoja ja ohjeita arkeen. Ne olivat toimivia. Ainakin meillä."

Koulutuksemme ja valmennuksemme ovat käytännönläheisiä, jossa pystymme integroimaan tuoreen tutkitun tiedon käytännön toimintaan. Kouluttajillamme on korkean ja laadukkaan koulutuksen lisäksi laaja-alainen kokemus alalta.

Suosituimmat aiheet:

  • Muistisairaan ihmisen kohtaaminen
  • Ikääntyneen voimavarat ja mahdollisuudet
  • Kotona asumisen kokonaisturvallisuus
  • Ikääntyneiden terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen
  • Sosiaali- ja terveysalan esimiesvalmennus

Lisäksi luomme koulutuspaketteja asiakkaan tarpeen mukaan.

"Kotiutamme päivystyksestä paljon ikääntyneitä. Työyhteisössämme nousi selkeä tarve saada tietoa minkälaisiin olosuhteisiin iäkkäät ei sairaalahoitoa tarvitsevat asiakkaat kotiutuvat. Löysimme erinomaiseksi kouluttajakumppaniksi Hoitavan."

Tehdään yhdessä ikääntyneille parempi huominen!

Koulutus- ja valmennuspalveluista lisätietoja antaa TtM, Sh (AMK), Lh Pietari Heikkilä.

Soita 044 536 0704

email: hoiva@hoitava.fi