Ikääntyneen talous

Ikääntyminen ei ole ilmaista. On tärkeää, että ikääntynyt ja hänen omaisensa ovat tietoisia ikääntyneen varallisuudesta sekä siitä miten sen voi parhaiten hyödyntää ikääntyneen terveyden,
hyvinvoinnin ja arvokkaan elämän turvaamiseksi. Palvelut eivät ole sijoitusneuvontaa vaan tiedostamista minkälaisia sitoumuksia ja kuluja ikääntyneellä on.
Yhteiskunnan tarjoamat etuudet ovat tarkoitettu kaikille niitä tarvitseville. Saatko sinä tai läheisesi sen mikä Teille kuuluu?

Sosiokenomisissa- ja elämänhallintapalveluissa on useita palveluita, joiden avulla kartoitetaan ja parannetaan ikääntyneen nykyistä asemaa ja valmistaudutaan tulevaan. Kaikkia tietoja käsitellään erityisen luottamuksellisesti ikääntyneen ja/tai omaisten edun mukaisesti. Mitään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Näitä palveluita hankkivat usein edunvalvonnan piirissä olevien omaiset sekä ikääntyneet, jotka suunnittelevat loppuelämän asumista. Kauttamme saa myös kuoleman jälkeisiä palveluita.

Esimerkkipalveluitamme

Varallisuuden arviointi

Riippumaton asiantuntija arvioi ja määrittää objektiivisesti ikääntyneen
henkilön rahavarat, sijoitukset, kiinteistöt, rakennukset, irtaimiston sekä velat ja kiinnitykset.
Määrityksessä käytetään markkina-arvoja, joten asiakas saa sen hetkisen realistisen
arvion varallisuudestaan.

Hinnat alkaen 425 € (sis. alv 24 %).

Sosioekonominen asema

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin ja hyvinvointiin erikoistunut asiantuntija kartoittaa
Ikääntyneen voimassa olevat sopimukset ja arvioi yhdessä ikääntyneen tai omaisen
kanssa niiden tarpeellisuuden. Samoin kartoitetaan ikääntyneelle myönnetyt etuudet
ja saatavissa olevat etuudet sekä tarvittaessa avustetaan niiden hakemisessa. Lisäksi
asiantuntija voi kilpailuttaa hoitopaikan ja ohjata mahdollisen asuntopaikan valinnassa.

Hinnat alkaen 135 € (sis. alv 24 %).

Perhepuu

Asiantuntija kartoittaa yhdessä ikääntyneen kanssa hänen perilliset ja selventää
ikääntyneelle kansantajuisesti perimisjärjestyksen. Mahdollista on laatia ja tallettaa
myös juridisesti pätevä testamentti. Tarjoamme myös ikääntyneen kuoleman jälkeisiä
perunkirjoitus- sekä uskotun miehen palveluita, jolloin objektiivisuus on taattu.

Hinnat alkaen 154 € (sis. alv 24 %).