Hyvinvointi- ja turvateknologia

Palveluitamme tukee laadukkaat kotimaiset teknologiset innovaatiot. Tyylikkäästi muotoillut laitteet ja välineet mahdollistavat yhdessä palveluidemme kanssa turvallisen kotona asumisen mahdollisimman pitkään – niin kauan, kuin se oikeasti on turvallista. Lisäksi ikääntyneen talous hyötyy teknologiasta, koska esimerkiksi sen avulla voidaan ehkäistä turhia ja kalliita sairaalareissuja.

Hoitavalla teknologia ei korvaa hoitajaa, eikä aitoa asiakkaan kohtaamista. Parhaimmillaan se antaa lisäinformaatiota hoitajien lisäksi myös omaisille, jotka voivat olla kaukanakin. Ennen kaikkea teknologian avulla lisätään ikääntyneen turvallisuutta ja vähennetään omaisten huolta. Tarjoamamme teknologia on aidosti hyödyllinen ja se havainnoi ikääntyneen arkea yksityisyyttä kunnioittaen.

Hyvinvointi- ja turvateknologiaa hankitaan kahdesta lähtökohdasta. Ensinnäkin hoivapalveluidemme piirissä olevien omaiset saavat lisäinformaatiota läheisensä päivittäisistä toiminnoista. Mahdollisuuksien mukaan he pystyvät myös itse osallistumaan läheisensä hoivaan ja huolenpitoon. Toisekseen ikääntynyt itse tai hänen puolisonsa voivat haluta lisäturvaa esimerkiksi mukana kulkevasta turvapaikantimesta.

Hyvinvointi- ja turvateknologiaa hankitaan omakustanteisesti ja kun se on osa sovittua hoito- ja hoivatyötä, ovat sen kustannukset arvonlisäverotonta palvelua.

Esimerkkipalveluitamme

Hoitava Kotona

Ikääntyessä liikkuminen voi hidastua ja tulla kömpelöksi. Samoin muistitoiminnot voivat heikentyä ilman muistisairauttakin. Ensisijaisen tärkeää on tehdä kodista turvallinen minimoimalla riskit. Kaikkea ei kuitenkaan voida ehkäistä, koska on olemassa myös sattuma. Hoitava Kotona on erityisen hyvä kokonaisuus kotona asuville muistisairaille kaikissa mustisairauden vaiheissa. Palvelun avulla saadaan reaaliaikainen tieto palveluiden piirissä olevasta. Teknologiaa hyödyntämällä asiakas saa aina ympärivuorokautisen yhteyden hoitajiin.

Hoitava Kotona palveluun kuuluu kotimainen tyylikkäästi muotoiltu laitteistokokonaisuus. Se sisältää erilaisia kotiin asennettavia huomaamattomia sensoreita, jotka havainnoi ikääntyneen arkea, oppii rutiinit ja vuorokausirytmin, päättelee poikkeamat, pitää asianosaiset tietoisena tilanteesta sekä hälyttää (asetetut) olennaiset poikkeamat ja avun tarpeen sovituille tahoille. Sensorit EIVÄT välitä tai nauhoita kuvaa eikä ääntä.

Palvelun käyttöönotto tai itse käyttö ei edellytä käyttäjältä mitään tietoteknisiä valmiuksia. Laitteisto kokonaisuus toimitetaan aina ammattilaisen asentamana ja toimitukseen kuuluu myös mahdollisten omaiskäyttäjien koulutus.

Hinnat alkaen 105 €/kuukausi.

Hoitava Mukana

Liikkumattomuus on uhka myös ikääntyneen terveydelle ja toimintakyvylle. Usein liikkumattomuuden taustalla ovat pelot kaatumisesta, uupumisesta tai jopa eksymisestä. Omaisten on hyvä yhdessä hoitajien kanssa rohkaista ikääntynyttä vapaaseen liikkumiseen. Myöskään muistisairasta ei ole hyvä eikä eettisesti oikein "teljetä" kotiinsa.

Hoitava Mukana palvelu lisää erityistä turvallisuutta henkilöille, jotka pystyvät liikkumaan omatoimisesti (tai yhdessä esimerkiksi iäkkään omaishoitajan kanssa). Sitä käytetään myös toisinaan yksin turvapuhelimena myös kodin sisällä.

Henkilön mukana kulkeva turvapaikannin on edistyksellinen, joka tarvittaessa hälyttää automaattisesti esimerkiksi asiakkaan kaaduttua tai hänen poistuessaan asetetulta lähialueelta. Turvapaikanninta voi käyttää myös perinteisenä turvapuhelimena. Painamalla SOS-nappia, hälytys menee hoitajan (tai omaisen) puhelimeen, josta hän näkee turvapaikantimen sijainnin kartalla ja voi tarvittaessa soittaa turvapaikantimeen. Edistyksellinen akkutekniikka mahdollistaa jopa kahden viikon akun varauksen. Turvapaikannin hälyttää myös laitteen sammuttamisesta tai akun tyhjenemisestä. Edullisten kustannusten vuoksi Hoitava Mukana palvelu on erityisen suosittu.

Hinnat alkaen 39 €/kuukausi.